Comité Joods Monument Baarn

Het Comité Joods Monument Baarn ontstond eind 2014/begin 2015 en had als doel de oprichting van het Joods Monument Baarn. Na de onthulling in 2016 heeft het Comité zich opgeheven. De comitéleden komen af en toe nog informeel bij elkaar.

Het Comité dankt de vele (!) personen en instanties die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het monument en alle inzet daaromheen.

Het Comité Joods Monument Baarn bestond uit:

 

  • Jacqueline Frankenhuis
  • Wim Hazeu (woordvoerder)
  • Kok van Nood (secretaris)
  • Inge Pastoor (online adviseur)
  • Cees Roodnat
  • Peter Schmidt (voorzitter)
  • Wim Velthuizen (gedenkboekje)