Onthulling op 27 januari 2016

Onderaan deze pagina vindt u een impressie in beeld van de onthulling.

Impressie in woord

De onthulling van het Joods Monument Baarn werd op indrukwekkende wijze begeleid door rabbijn Menno ten Brink en het koor Sjier Chadasj. In zijn toespraak legde de rabbijn een duidelijk verband tussen verleden en heden, en zo werd het monument niet alleen een gedenkteken voor de overledenen, maar ook een oproep tot verdraagzaamheid in het heden. "Laten we de fouten uit het verleden niet opnieuw maken en toon respect voor elkaars opvattingen en geloof."

Met het noemen van de namen van de omgebrachte Baarnse Joden hebben zij weer in plek terug gekregen in de Baarnse samenleving.

Ook burgemeester Röell benadrukte in zijn dankwoord de grote betekenis van het samen gedenken. Hij benadrukte de betekenis van het herdenken door de kinderen en generaties die zelf de oorlog niet hebben meegemaakt. De burgemeester bedankte speciaal de 16 aanwezige kinderen van de Baarnse basisscholen die mee hielpen tijdens de plechtigheid, met het uitreiken van de steentjes en de herinneringsboekjes.

De plechtigheid werd professioneel ondersteund door RTV Baarn, waardoor het gezang van het koor en de toespraken goed te volgen waren voor de vele aanwezigen.

Waarom 27 januari?

De 27e januari was gekozen voor de onthulling, omdat deze dag in 2005 door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot de Internationale Holocaust Herdenkingsdag (International Holocaust Remembrance Day). Het is een passende dag om respect te betuigen aan de vermoorde joodse medeburgers van Baarn. Dit geeft een krachtig signaal aan hun nabestaanden en verwanten, aan de joodse gemeenschap in Baarn (en daarbuiten) en aan alle inwoners van Baarn.

Genodigden en belangstellenden arriveren

Langzaam loopt het veld vol met genodigden en belangstellenden.

Langzaam loopt het veld vol met genodigden en belangstellenden.

Zeer grote belangstelling

De belangstelling is zo groot dat veel mensen moeten staan.

De belangstelling is zo groot dat veel mensen moeten staan.

Muzikale aanvang plechtigheid

De plechtigheid start met het koor "Sjier Chadasj" o.l.v. Marcela Obermeister-Shasha.

De plechtigheid start met het koor "Sjier Chadasj" o.l.v. Marcela Obermeister-Shasha.

Overweldigende belangstelling

De belangstelling voor de onthulling is overweldigend.

De belangstelling voor de onthulling is overweldigend.

Introductie sprekers

Comitélid Wim Velthuizen leidt de sprekers in.

Comitélid Wim Velthuizen leidt de sprekers in.

Voorzitter over totstandkoming

Voorzitter Peter Schmidt spreekt een woord over de totstandkoming van het monument.

Voorzitter Peter Schmidt spreekt een woord over de totstandkoming van het monument.

Nabestaanden onthullen monument

Vier nabestaanden van omgekomenen onthullen het monument.

Vier nabestaanden van omgekomenen onthullen het monument.

Nabestaanden onthullen monument

Vier nabestaanden van omgekomenen onthullen het monument.

Vier nabestaanden van omgekomenen onthullen het monument.

Nabestaande draagt gedicht voor

Rebecca Schellevis leest haar gedicht voor, dat zij schreef nadat haar moeder weggevoerd was.

Rebecca Schellevis leest haar gedicht voor, dat zij schreef nadat haar moeder weggevoerd was.

Voorlezen namen omgekomenen

De namen van de 45 omgekomenen worden voorgelezen.

De namen van de 45 omgekomenen worden voorgelezen.

Comitélid leest namen voor

Comitélid Cees Roodnat leest de namen voor.

Comitélid Cees Roodnat leest de namen voor.

Rabbijn gedenkt omgekomenen

Rabbijn Menno ten Brink gedenkt de Baarnse omgekomenen en zegt kaddisj.

Rabbijn Menno ten Brink gedenkt de Baarnse omgekomenen en zegt kaddisj.

Muzikale voordracht gedicht

Het koor "Sjier Chadasj" o.l.v. Marcela Obermeister-Shasha zingt een gedicht.

Het koor "Sjier Chadasj" o.l.v. Marcela Obermeister-Shasha zingt een gedicht.

Comité JMB legt krans

Kranslegging door het Comité Joods Monument Baarn.

Kranslegging door het Comité Joods Monument Baarn.

Burgemeester legt krans

Kranslegging door burgemeester en wethouders.

Kranslegging door burgemeester en wethouders.

Comité 4 en 5 mei legt krans

Kranslegging door het Comité 4 en 5 mei.

Kranslegging door het Comité 4 en 5 mei.

Burgemeester sluit plechtigheid af

Burgemeester Röell spreekt het slotwoord van de plechtigheid.

Burgemeester Röell spreekt het slotwoord van de plechtigheid.

Het Joods Monument Baarn

Het onthulde Joods Monument Baarn.

Het onthulde Joods Monument Baarn.
1 van 18