Welkom op deze gedenkplek

De gemeente Baarn heeft sinds 27 januari 2016 een Joods Monument. Het staat in het Amaliapark op het Stationsplein in Baarn nabij het bevrijdingsmonument.

Het monument toont de namen van 45 joodse inwoners van Baarn, die zijn weggevoerd en uiteindelijk vermoord in Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Fal-Liebau, Mauthausen, Sobibor of Theresiënstadt. Zij waren afkomstig uit 21 families.

Onder de slachtoffers zijn acht kinderen tussen 6 en 12 jaar. De oudste is een man van 73 jaar.

Het actuele overzicht met namen vindt u hier.

Mocht u nieuwe of aanvullende informatie hebben, geef dit dan svp aan ons door.

Het comité Joods Monument Baarn is in contact gekomen met nabestaanden en verwanten van 6 van de 21 betrokken families. Zij werden voor de onthulling van het Joods Monument Baarn uitgenodigd.

Gastlessen voorjaar 2023-2024

In het voorjaar van 2023 zijn op alle acht basisscholen in Baarn gastlessen gegeven over de Holocaust. Deze lessen worden ook in het voorjaar van 2024 op de basisscholen aangeboden. Centraal in de lessen staat het thema 'buitensluiten' - niet meer mee mogen doen'. Bij de lessen is gebruik gemaakt van een bijzondere klassenfoto in een huiskamer in Baarn. Op de foto staan achttien joodse kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met hun onderwijzeres Anna de Liever tijdens het vieren van Sinterklaas (december 1941).

Het joodse klasje van juffrouw Anna de Liever, met kinderen uit Baarn, Soest en Soesterberg (eind 1941).

Bij de gastlessen is speciale aandacht besteed aan de acht kinderen uit zes gezinnen uit Baarn, die zijn vermoord in de Holocaust. Tijdens de lessen is verteld wat deze kinderen hebben meegemaakt. Het gaat om:

Ruim 300 leerlingen hebben in 2023 deelgenomen aan de lessen op de acht basisscholen van Baarn. De gastlessen worden gegeven door Jacqueline Frankenhuis met ondersteuning van Inge Pastoor.

Blijvend gedenken

Bij het Joods Monument Baarn wordt jaarlijks een Holocaust herdenking gehouden op de laatste zondag van januari, op het Stationsplein in Baarn. Dit gebeurt zoveel mogelijk in aanwezigheid van nabestaanden en verwanten. Tijdens deze herdenking worden de namen van de slachtoffers voorgelezen, net als tijdens de Dodenherdenking op 4 mei. 

In 2016 is ook een gedenkboekje verschenen met achtergrondinformatie over de 45 joodse overledenen, samengesteld door Wim Velthuizen en gedrukt door drukkerij Bakker Baarn.

De plaquette op het monument is een gezamenlijke uitwerking van het comité naar het ontwerp van Kok van Nood.

Dankbetuiging

Het Comité dankt de vele (!) personen en instanties die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het monument en alle inzet daaromheen.