Welkom op deze gedenkplek

De gemeente Baarn heeft sinds 27 januari 2016 een Joods Monument. Het staat in het Amaliapark op het Stationsplein in Baarn nabij het bevrijdingsmonument.

Het monument toont de namen van 45 joodse inwoners van Baarn, die zijn weggevoerd en uiteindelijk vermoord in Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Fal-Liebau, Mauthausen, Sobibor of Theresiënstadt. Zij waren afkomstig uit 21 families.

Onder de slachtoffers zijn acht kinderen tussen 6 en 12 jaar. De oudste is een man van 73 jaar.

Het actuele overzicht met namen vindt u hier.

Mocht u nieuwe of aanvullende informatie hebben, geef dit dan svp aan ons door.

Het comité Joods Monument Baarn is in contact gekomen met nabestaanden en verwanten van 6 van de 21 betrokken families. Zij werden voor de onthulling van het Joods Monument Baarn uitgenodigd.

Gastlessen voorjaar 2023

In het voorjaar van 2023 zijn op alle acht basisscholen in Baarn gastlessen gegeven over de Holocaust. Daarbij is speciale aandacht besteed aan de acht kinderen uit zes gezinnen uit Baarn, die zijn vermoord in de Holocaust. Het gaat om:
Sara Cardozo - 6 jaar
Serah en Jacob van der Heijm - 10 en 12 jaar 
Astrid Israëls - 7 jaar
Kurt Klein - 11 jaar
Abraham Rootveld - 7 jaar
Nehemia en Marianne Swaab 6 en 11 jaar
Ruim 300 leerlingen hebben deelgenomen aan de lessen. De gastlessen werden gegeven door Jacqueline Frankenhuis met ondersteuning van Inge Pastoor.

Blijvend gedenken

In 2016 is ook een gedenkboekje verschenen met achtergrondinformatie over de 45 joodse overledenen, samengesteld door Wim Velthuizen en gedrukt door drukkerij Bakker Baarn.

Bij het Joods Monument Baarn wordt jaarlijks een Holocaust herdenking gehouden op de laatste zondag van januari, op het Stationsplein in Baarn. Dit gebeurt zoveel mogelijk in aanwezigheid van nabestaanden en verwanten. Tijdens deze herdenking worden de namen van de slachtoffers voorgelezen, net als tijdens de Dodenherdenking op 4 mei. 

De plaquette op het monument is een gezamenlijke uitwerking van het comité naar het ontwerp van Kok van Nood.

Dankbetuiging

Het Comité dankt de vele (!) personen en instanties die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het monument en alle inzet daaromheen.