Comité Joods Monument Baarn

Het Comité Joods Monument Baarn ontstond eind 2014/begin 2015 en had als doel de oprichting van het Joods Monument Baarn. Sinds de onthulling in 2016 komen de comitéleden af en toe nog informeel bij elkaar. Op persoonlijke titel werken verschillende comitéleden mee aan speciale projecten ter herinnering aan de slachtoffers van Baarn.

Het Comité dankt de vele (!) personen en instanties die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het monument en alle inzet daaromheen.

Het Comité Joods Monument Baarn bestaat uit:

  • Jacqueline Frankenhuis
  • Wim Hazeu 
  • Kok van Nood
  • Inge Pastoor 
  • Cees Roodnat
  • Peter Schmidt 
  • Wim Velthuizen (overleden in 2023)

nietvergeten@joodsmonumentbaarn.nl